Opće informacije

Puni naziv: JWARE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju, servisiranje i održavanje elektroničkih aparata i uređaja
Skraćeni naziv: JWARE d.o.o.
Sjedište: Osijek, J.J.Strossmayera 220
MBS: 030006904
OIB: 33982550593
PDV ID: HR33982550593
Temeljni kapital : 20.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti.
Član uprave: Josip Babić, direktor, zastupa društvo samostalno i neograničeno.
JWARE d.o.o. upisan je u registar Trgovačkog suda u Osijeku pod brojem 030006904.