Opće informacije

Posted

Puni naziv: JWARE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju, servisiranje i održavanje elektroničkih aparata i uređaja Skraćeni naziv: JWARE d.o.o. Sjedište: Osijek, J.J.Strossmayera 220 MBS: 030006904 OIB: 33982550593 PDV ID: HR33982550593 Temeljni kapital : 20.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti. Član uprave: Josip Babić, direktor, zastupa društvo samostalno i neograničeno. JWARE d.o.o. upisan je u […]

Kontakt

Posted

Osijek J.J. Strossmayera 220, 31000 OsijekTelefon: (031) 274-660, (031) 274-661Telefax: (031) 274-662info(at)jware.hr   Slavonski Brod Eugena Kumičića 11, 35000 Slavonski Brod Telefon: (035) 443-019 Telefon/Telefax: (035) 443-022 jware-sb(at)jware.hr