Personal tools
You are here: Home Reference

Reference

- Iskon Internet - Jware je tehnički partner Iskon            Interneta za istočnu Hrvatsku, obavlja instaliranje, nadzor  i održavanje POP čvora i instalaciju stalnih veza- povezivanje frame-relay i DSL routerima, te bežičnim linkovima
- Agrokor - održavanje networkinga na području istočne Slavonije,  te WAN i MAN infrastrukture - konfiguriranje i nadzor routera i servera
- Konzum (Alastor) Osijek, projekt i finalizacija računalne mreže 100MBps switching, projekt i povezivanje s izdvojenim lokacijama u Osijeku, Đakovu, Vinkovcima, Županji, Vukovaru, Valpovu, Belišcu, priprema 1 GB backbone-a, održavanje i nadzor opreme za mrežno povezivanje
- Benetton Croatia - izrada i održavanje računalne mreže i infrastrukture, održavanje servera, izrada i održavanje backup servera i centralizirane antivirusne zaštite s firewallom
- Auto 2000 - Izrada 100 Mbps mreže za posl. centar u Osijeku, isporuka i konfiguriranje routera u centrali Zagreb i poslovnici Osijek
- Opća bolnica Slavonski Brod - 100Mbps mreža, optika više grana, povezivanje heterogenih sustava u jedinstvenu mrežu
- Kreditna banka Zagreb - računalna mreža, frame relay mreža, povezivanje Zagreba s poslovnicama u Splitu, Vinkovcima, Marini, Opuzenu s konfiguriranjem automatskih backup veza u slučaju ispada osnovnih komunikacijskih pavaca
- Lutrija Hrvatske - finalizacija mreže na centralnoj lokaciji - 300 priključaka testiranih za klasu D (Gb), umrežavanje  posl. jedinice Osijek
- Slavonska banka Osijek, povezivanje na Internet, bežična veza, izrada i održavanje firewalla, bridging modemima, finalizacija 100 Mbps mreže u nekoliko poslovnica
- Hypo leasing, Osijek - finalizacija 100 Mbps mreže po cat 5+
- Hypo leasing, Vinkovci - finalizacija mreže za class D (Gb)

- Hypo leasing, Sl. Brod - finalizacija mreže za class D (Gb), povezivanje s ostalim poslovnicama
- HUB (Hrvatsko udruženje banaka) - Mreža, instalacija groupware sustava Groupwise, proširenje mreže
- Pedagoški fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku - Izrada računalne mreže 280 priključaka 100 Mbps switchano, konfiguriranje VLAN-ova

- Filozofski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku - izdvojeni odjel u Vinkovcima - umrežavanje informatičke učionice, povezivanje s kabinetima
- Reiffeissen bank, Osijek - finalizacija 100 Mbps mreže
- Reiffeissen bank, Sl. Brod - postavljanje mrežne infrastrukture, finalizacija 100 Mbps mreže
- Sonic banka - Consulting i davanje idejnog rješenja povezivanja poslovnica i centralne lokacije
- Grawe Osijek (Slavonija osiguranje) 100MBps mreža s više segmenata, dial-up, pristupni routeri
- Grawe, Hrvatska - Consulting, isporuka i konfiguriranje aktivne Cisco opreme za 100 /1000 Mbps mrežu centralne lokacije, podešavanje routera za veze s poslovnicama i centralom u Austriji

- HGK, Zagreb - rekonstrukcija izdvojenog dijela računalne mreže računovodstva HGK

- Estate- podešavanje računalne mreže

- NIZ - isporuka switcha, podešavanje računalne mreže

- Grawe, Požega - izrada računalne mreže u poslovnici

- Grawe, Sl. Brod - izrada računalne mreže u poslovnici
- Samoborka, Samobor - Projektiranje i finalizacija 100 Mbps mreže sa 7 segmenata 100 Mbps optike
- Vodovod Osijek - Consulting i isporuka mrežne opreme za 100 Mbps mrežu za upravnu zgradu, firewall, internet usluge, isporuka i montaža mrežne opreme za povezivanje pogona preko 5 grana optike na upravnu zgradu
- MIO Standard Osijek, 100MBps switching mreža s optičkim granama, pristupni router
- Šećerana Osijek, switching mreža, optika, multiprotokolarna, 100Mbps
- Razvitak Našice, switching mreža, međumrežno povezivanje, multiprotokol
- OTP Velmal , Osijek - medumrežno povezivanje
- Istina d.d. Osijek, računalna mreža 100MBps, spoj na Internet, bežično povezivanje
- Gradsko poglavarstvo Osijek - postavljanje mrežne infrastrukture i bežičnog linka između zgrada, postavljanje bežične komunikacije unutar glavne zgrade, postavljanje i konfiguriranje Web kamera, rekonstrukcija dijela mrežne infrastrukture unutar glavne zgrade, sudjelovanje u implementaciji IP telefonije, priprema za optičke gigabitne međuveze, postavlajnje bridge-va za link do Stambenog
- Belje Mljekara, Beli Manastir - Consulting, finalizacija 100 Mbps mreže s 4 grane 100 Mbps optike
- Coca Cola, Osijek - izrada i finalizacija 100 Mbps mreže
- Hotel Palace, Zagreb - Izrada 100 MB LAN, povezivanje sa hotelom Esplanade
- INA Trgovina, Zagreb - postavljanje 4x8Mb veze izmedu telef. centrale i ERC-a
- Programska kuća, Zagreb - Izrada 100 Mbps mreže, isporuka i konfiguriranje aktivne opreme
- IKI, Zagreb - Podešavanje mail servera, Firewall
- Lura pića d.o.o. - Izrada i finalizacija 100 Mbps mreže
- Idol Osijek - Isporuka i konfiguriranje routera, podešavanje veza između Poslovnice Osijek i poslovnice Vinkovci
- Hotel Osijek - isporuka i konfiguriranje routera za izlazak na internet, WAN povezivanje više lokacija
- Automobili Škojo - Isporuka i konfiguriranje routera za izlazak na internet, instalacija i podešavanje mail servera
- Microline, Zagreb - Isporuka i podešavanje routera, Firewall
- Zavod za prostorno planiranje Osijek, računalna mreža 100MBps
- Zavod za zaštitu na radu Osijek, računalna mreža
- Ekonomski fakultet, oprema IBM, računalna mreža
- ĐĐ PSU , Županja - 100Mbps mreža, Internet povezivanje i usluga
- ĐĐ CIR Sl. Brod - Internet usluge
- ĐĐ Specijalna vozila, Sl. Brod - mrežna i računalna oprema
- ĐĐ Šinska vozila, Sl. Brod - računalna oprema
- Gradski radio Osijek, računalna mreža, spoj na Internet 24 sata,
- MC Glas Slavonije Osijek, pristupni router, izrada 100 Mbps mreže na lokaciji rotacije, isporuka i konfiguriranje routera za povezivanje glavne lokacije i lokacije rotacije
- RPV , Slav. Brod - izrada 100 Mbps mreže, isporuka i konfiguriranje servera i akt. opreme, postavljanje 100 MBps optičke veze prema skladištu
- Izolirka, Osijek 100 Mbps računalna mreža na nekoliko lokacija
- Galant Osijek ,100Mbps računalna mreža
- Bijelić Trade, računalna mreža, 100Mbps
- Osječka trgovina papirom Osijek, 100Mbps mreža
- Kuna Osijek, 100Mbps mreža izlaz na Internet
- Pivovara Osijek, računalna mreža
- Geodetski zavod Osijek, consulting za izradu računalne mreže, Internet usluge, isporuka i konfiguriranje gigabitne mreže
- Internet caffe Osijek, računalna mreža, spoj na Internet
- Centar alata Osijek, računalna mreža
- Novi radio Đakovo - 1Gb računalna mreža
- Erdutski vinogradi - računalna mreža i infrastruktura, izlaz na Internet
- Dom tehnike Osijek, računalna mreža, izlaz na Internet
- Delaware Osijek, računalna mreža ,izlaz na Internet
- Pentium Osijek, računalna mreža, izlaz na Internet
- Centar za mir, Osijek - rekonstrukcija računalne mreže s testiranjem za klasu D
- Ancona, Đakovo - Finalizacija 100 Mbps računalne mreže s testiranjem za klasu D
- Grada Beli Manastir - izrada 100 Mbps mreže s testiranjem za klasu D
- DAI - konfiguriranje Cisco routera za spajanje VPN-om s centralom u USA
- Ljekarna Osijek - izrada računalne mreže u centrali i po ljekarnama
isporuka i podešavanje komunikacijske opreme - routera za povezivanje s centralom preko Interneta
- Arkkidam - 1 GBps mreža, konfiguriranje računala i print servera, isporuka IBM opreme

- Konikom- rekonstrukcija dijela računalne mreže u upravi, postavljanje bežičnih linkova iz trgovina na upravu,  konfiguriranje dial-in pristupa za lokaciije izvan Osijeka, konfiguriranje VPN-a

- Ljekarna Atalić - rekonstrukcija računalne mreže, isporuka računala, povezivanje na Internet

- Svod - Finalizacija računalne mreže, mjernje za 1Gbps, konfiguriranje računala i print servera
- Sladorana, Županja - isporuka i konfiguriranje komunikacijske opreme za dial-in i izlazak na internet

- Niz peer to peer mreža i instalacija servera, Novella, Windows, Linux
- Internet usluge za pedesetak firmi
- Consulting i održavanje mreža i opreme za više firmi
- Mjerenja i certificiranja mrežne pasive za cat 5, cat 5e, cat 6
- Mjerenja prometa, dijagnosticiranje kvarova i opterecenosti na aktivnoj računalnoj mreži protokol analizatorom
- Bežično povezivanje

Document Actions