Personal tools
You are here: Home o nama Računalne mreže i komunikacije

Računalne mreže i komunikacije

Računalne mreže i komunikacije

Računalne mreže i komunikacije počeli smo implementirati već 1991. godine izvedbom većeg broja Novell Netware računalnih mreža, Lantastic i Novell Lite peer to peer mreža.

Tijekom slijedećih godina sudjelovali smo u izradi i implementaciji većeg broja računalnih mreža u različitom opsegu : od instalaterskog posla, consultinga i osmišljavanja mreža, finalizacije mreža, isporuke aktivne/pasivne opreme, mjerenja izvedenih mreža, isporuke servera, dizanja i podešavanja mrežnog operativnog sustava, podešavanja spoja na Internet, dizanja Intraneta, podešavanja VPN-a, firewall-a pa do kompletnog mrežnog rješenja po sistemu “ključ u ruke”.

Početkom 1993. počeli smo intenzivno testirati komunikacijska rješenja, što je bilo popraćeno preuzimanjem BBS-a Sytematics i proširenjem na četiri telefonska ulaza.

1995. godine odradili smo kompleksno umrežno povezivanje centralne lokacije KBZ banke s poslovnicama u drugim dijelovima Hrvatske putem Frame-relay mreže, uz konfiguriranje automatskih backup dial-up veza.

Na Osječkom sajmu informatike 1996. godine pokazali smo prvi Web-server na području istočne Hrvatske, potom uspostavili stalni link na Internet, te od 1998 godine počeli testni rad na Internetu.

Godine 1999. Iskon Internet otvara čvorište za Slavoniju u Osijeku, te JWARE preuzima poslove vezane uz instalaciju i održavanje čvorišta.
Cijelo vriijeme osobitu pažnju poklanjamo kvaliteti, te stoga neprestano školujemo naše ljude kako bi bili u tijeku s najnovijim tehnologijama.

Tako imamo: Certificiranog Novell Netware inženjera (CNE), Cisco Cetified Network Associate (CCNA), dva Microsoft Certificirana Profesionalaca za serverske (tj. mrežne) proizvode (MCP), dva certificirana specijalista za RAD komunikacijsku opremu, konstantno se pohađaju tečajevi za Intel, 3Com, HP i Cisco mrežnu opremu, IBM, HP, Cisco, DELL servere i računala, te seminari za ostalu pasivnu i aktivnu opremu, za Linux serverska rješenja, za sigurnost sustava i antivirusnu zaštitu.

Tehnički support

 

Document Actions