Personal tools
You are here: Home Internet usluge

index_html

Internet usluge

Internet usluge koje Vam stoje na raspolaganju :


1. Priključenje na Internet
    - dial-up pristup
       konfiguriranje PC-a, prijava e-maila
       konfiguriranje i isporuka V-24 i ISDN routera

    - DSL i kablovski pristup
       konfiguriranje i isporuka routera (DSL, kabel)
       konfiguriranje PC-a za rad u lokalnoj mreži

    - stalne veze
        konfiguriranje i isporuka routera, firewallova
        prijava i održavanje domena
        konfiguriranje servera, DNS, DHCP, mail, firewallova
        nadzor veze

2. Prisutnost na internetu
   
- zakup prostora  i aplikacijskih servera
- registriranje domene tipa www.korisnik.hr ili  www.korisnik.com
- zakup prostora na našem serveru tipa www.jware.hr/korisnik

- vlastite e-mail adrese tipa korisnik@korisnik.hr ili korisnik@korisnik.com
- potreban certificirani hardware za dial-up, ISDN, DSL, stalne veze, bežičnu komunikaciju
- instalacija opreme i software-a, obuka korisnika
- izrada skripti i aplikacija za obradu podatatka
- instalacija servera, firewalla, e-mail antivirus gateway-a...
- integracija Internet funkcija u postojeće mreže

 

Document Actions